STP เครื่องมือทางการตลาดในการวิเคราะห์เพื่อหาลูกค้า และวางตำแหน่งทางการตลาด

STP คืออะไร (STP Marketing) เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ประกอบด้วย Segmentation Targeting และ Positioning หรือ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การจัดตำแหน่งสินค้า โดยหน้าที่ของ STP คือการกำหนดเป้าหมาย จัดทิศทาง และ วางแผนกลยุทธ์สำหรับการสร้างและสื่อสาร ‘จุดขาย’ ของสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหลักมากที่สุด STP คืออะไร (STP Marketing) STP คือเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ประกอบด้วย Segmentation Targeting และ Positioning หรือ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การจัดตำแหน่งสินค้า… Read more

วิธีการเช็คเบอร์ทรู True ในแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เช็คเบอร์ทรู ดูเบอร์ตัวเองเครือข่ายทรู  TrueMove H (ทรูมูฟเอช) ทรู เริ่มในปี พ.ศ. 2533 เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและเป็นผู้บุกเบิกการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ ADSL ในปี พ.ศ. 2544 เป็นรายแรก และในปีถัดมาทรูได้ขยายบริการในรูปแบบโทรศัพท์มือถือเพื่อการสื่อสารแบบไร้สายแก่ลูกค้าเครือข่ายทรู เครือข่ายที่ดีที่สุดที่คอเกมต้องการคือ เร็วแรง ไม่หน่วง ไม่ปิง ซึ่ง 5G ให้ประสบการณ์ที่เหนือกว่า 4G มาก โดย Opensignal ได้จัดอันดับ Games Experience – 5G improvement over 4G ให้… Read more

หม้อแปลงไฟฟ้ามีกี่ประเภท การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER) หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นจุดเริ่มต้นของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ดังนั้นจึงสามารถถือได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหัวใจของระบบส่งพลังงานไฟฟ้า ในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแรงดันจะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องปรับค่าแรงดันให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้ถูกต้องกับความต้องการและความจำเป็น รวมถึงถึงการเลือกผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง ซึ่งให้ความมั่นใจกับคุณภาพ ของหม้อแปลงไฟฟ้าและการบริการ จึงมีความสำคัญอย่างมาก หลักการทำงาน ในระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีการแปลงแรงดันไฟฟ้าสลับให้มีขนาดสูงมากๆ เช่นให้มีขนาดเป็น 48kV หรือ 24kV เพื่อลดขนาดของลวดตัวนำ ที่ต้องใช้ในการจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ  เมื่อถึงปลายทางก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้าไปให้แก่บ้านเรือนต่างๆ ก็จะแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าให้ลดลงเป็น 220 V  เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และเมื่อต้องการใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระดับแรงดันต่ำๆ เช่น 6V หรือ 9V ก็จะต้องมีการแปลงดันไฟฟ้า ตามบ้านจาก 220 V เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการ… Read more
ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม เป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลก เพราะเป็นงานที่จะสร้างสรรค์หรือผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนเราได้อย่างมาก นั่นจึงทำให้คำว่า อุตสาหกรรม สามารถถูกแยกออกไปได้หลายกิจการและหลายแขนง ตั้งแต่สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสิ่งของที่ถูกใช้เฉพาะในหน่วยงานนั้น ๆ โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนจะถูกผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้น แต่แล้วมันก็ยังคงมีอุปสรรคที่ต้องพูดถึงอีกมากมาย นั่นก็คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากที่นี่ นอกจากจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระแทกแล้ว มันยังมีอุบัติเหตุที่เกิดมาจากปัจจัยภายในโรงงานนั้น ๆ อีกมากมาย ที่อาจจะส่งผลทำให้ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานมีความผิดปกติไปตลอดชีวิตนั่นเอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในกิจการนี้ จึงได้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนี้สามารถแบ่งออกไปได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ หมวด 1 มาตรฐานด้านความร้อน ไม่ควรมีสภาพอุณหภูมิที่สูงจนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานมีค่าสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส นายจ้างควรพิจารณาให้มีการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับป้องกันความร้อนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และควรจัดหามาตรการที่จะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนได้อย่างทันท่วงที  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความร้อนภายในสถานประกอบการ จนทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายของผู้ปฏิบัติงานมีค่าสูงเกิน… Read more