คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่องสว่าง (CIE)

by administrator
79 views
1.คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่องสว่าง (CIE)

ความหมายและความสำคัญของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่องสว่าง (CIE)

คือ หน่วยงานระหว่างประเทศที่มีความสำคัญในด้านแสง การส่องสว่าง สี และปริภูมิสี เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1913 และได้รับการยอมรับจาก ISO ว่าเป็นองค์กรมาตรฐานสากลที่มีภารกิจหลากหลายสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจและการใช้งานในด้านแสงและแสงสว่างในระดับโลก

วัตถุประสงค์หลักของ CIE

  1. พัฒนาและเผยแพร่มาตรฐาน : CIE มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงและแสงสว่าง เพื่อให้ความคงเส้นคงวาและความเที่ยงตรงในการวัดและใช้งาน
  2. ส่งเสริมการวิจัย : CIE สนับสนุนการวิจัยในเรื่องของระบบแสงและแสงสว่าง โดยการพัฒนารายงานทางเทคนิคและสิ่งพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้ในวงการ
  3. เผยแพร่ข้อมูล : ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้เรื่องระบบแสงและแสงสว่าง โดยให้ข้อมูลและแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน

องค์กร CIE ได้สร้างผลงานที่สำคัญมากมายในด้านแสงและแสงสว่าง

  1. โมเดลสี : CIE ได้พัฒนาโมเดลสีหลายแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรกระดับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอและความแม่นยำในการแสดงสี
  2. มาตรฐานการวัดแสงและการวัดสี : CIE กำหนดมาตรฐานมากมายที่เกี่ยวข้องกับการวัดแสงและสี เพื่อให้สามารถทำการวัดและการส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับแสงและสีได้อย่างมีความถูกต้อง
  3. แนวทางการใช้แสงสว่าง : CIE ให้แนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการให้แสงสว่างในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความสบายตา ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบต่อสุขภาพ

การใช้งานมาตรฐานที่มาจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่องสว่าง (CIE) มีความสำคัญมากในหลายด้านของชีวิตประจำวัน ซึ่งรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การดูแลสุขภาพ และการสร้างสิ่งก่อสร้าง นี่คือวิธีที่มาตรฐานจาก CIE สามารถนำมาใช้งานในแต่ละด้าน

  1. การออกแบบ : การใช้มาตรฐาน CIE ช่วยให้ผู้ออกแบบมั่นใจได้ในความแม่นยำของสีในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น การออกแบบโฆษณาหรือสื่อสารทางการตลาด การใช้มาตรฐานนี้ช่วยให้สีที่แสดงผลสอดคล้องกับสีที่วางแผนไว้
  2. การผลิต : ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความสม่ำเสมอของสีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมีคุณภาพที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐาน
  3. การดูแลสุขภาพ : CIE มีบทบาทในการทำความเข้าใจผลกระทบของแสงต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโซลูชันแสงสว่างสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ เช่น การใช้แสงในการรักษาหรือการตรวจรักษา
  4. การออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม : ในสถาปัตยกรรม การสร้างโซลูชันแสงสว่างที่สวยงาม มีประสิทธิภาพ และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ มาตรฐานจาก CIE ช่วยในการวางแผนและออกแบบการใช้งานแสงสว่างในสถาปัตยกรรม

มาตรฐานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการวัดและการใช้งานแสง

ซึ่งมีประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดความเข้มของการส่องสว่าง การป้องกันมะเร็งที่เกิดจากแสง และการรับแสงสำหรับมนุษย์ ทั้งนี้การใช้มาตรฐานที่มาจาก CIE ช่วยให้ผู้ที่ทำงานในหลายภาคสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6.มาตรฐานเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการให้ความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานด้านแสงจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่องสว่าง (CIE) ที่มีความสำคัญในการวัดและใช้งานแสงในหลายด้านของชีวิตประจำวัน

5. มาตรฐานด้านแสงจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่องสว่าง (CIE)

CIE S 015/E : 2005 – ระบบแสงสว่างในสถานที่ทำงานกลางแจ้ง

มาตรฐานนี้กำหนดเกณฑ์สำหรับระดับแสงสว่าง ความสม่ำเสมอ และการควบคุมแสงสะท้อนในสถานที่ทำงานกลางแจ้ง เพื่อให้มั่นใจในความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการมองเห็นในสถานที่ทำงาน

CIE S 009/E : 2002 – ความปลอดภัยทางชีวภาพทางแสงของหลอดไฟ

มาตรฐานนี้กำหนดขีดจำกัดการสัมผัสแสงที่ปลอดภัยและเสนอเทคนิคการวัดเพื่อประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพทางแสงของหลอดไฟและระบบหลอดไฟต่างๆ

CIE S 025/E : 2015 – หลอดไฟ LED ดวงโคม และโมดูล

มาตรฐานนี้ระบุวิธีทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ LED รวมถึงฟลักซ์ส่องสว่างและความถูกต้องของสี เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ LED ได้อย่างถูกต้อง

CIE S 015/E : 2005 – แสงสว่างในสถานที่ทำงานกลางแจ้ง

มาตรฐานนี้ให้ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสบายตาและประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมการทำงานกลางแจ้ง โดยเน้นความต้องการระดับแสงที่เหมาะสม การควบคุมแสงจ้า และความสม่ำเสมอ

CIE S 012/E : 2004 – วิธีการมาตรฐานในการวัดการแสดงสีหลอดไฟ

มาตรฐานนี้สรุปวิธีการประเมินว่าแหล่งกำเนิดแสงแสดงสีของวัตถุได้อย่างแม่นยำเพียงใด มีความสำคัญในการใช้งานที่ความถูกต้องของสีมีความสำคัญ

CIE S 017/E : 2020 – คำศัพท์เกี่ยวกับระบบแสงสว่างระดับสากล

มาตรฐานนี้เป็นแหล่งรวมศัพท์ที่ให้คำจำกัดความและคำศัพท์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงและแสงสว่าง เพื่อสร้างมาตรฐานการสื่อสารในด้านแสงสว่าง

CIE S 006/E : 1998 – ป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยแสง

มาตรฐานนี้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของการเกิดมะเร็งด้วยแสง โดยเฉพาะมะเร็งผิวหนัง มุ่งเน้นมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับความยาวคลื่นและระดับการรับแสง

CIE S 010/E : 2004 – การวัดแสงทางกายภาพ

มาตรฐานนี้อธิบายระบบและหน่วยที่ใช้ในการวัดแสงในบริบทของการตรวจวัดแสงทางกายภาพ มอบกรอบการทำงานพื้นฐานสำหรับการวัดโฟโตเมตริกที่สม่ำเสมอในการใช้งานที่หลากหลาย

CIE S 008/E : 2001 – การวัดความเข้มของการส่องสว่างแบบสัมบูรณ์

มาตรฐานนี้ให้ขั้นตอนการวัดที่ได้มาตรฐานเพื่อวัดความเข้มของการส่องสว่างสัมบูรณ์ของแหล่งกำเนิดแสง มีความสำคัญในการใช้งานที่ความถูกต้องของสี

CIE S 007/E : 1998 – มาตรฐานสากลด้านการรับแสงสำหรับมนุษย์

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับการรับแสงสำหรับมนุษย์และให้คำแนะนำในการวัดและใช้งานแสงในบริบทของการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์

มาตรฐานเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการให้ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่ใช้งานแสงและแสงสว่างในหลายอุตสาหกรรมและด้านต่างๆ ของสังคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo ovonovo
แหล่งรวมเนื้อหาที่มีความครอบคลุมทุกประเด็นเกี่ยวกับการปกป้องและความปลอดภัยในการทำงาน
ที่อัปเดทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณทันต่อเหตุการณ์  

ติดต่อเรา : [email protected]

@2024 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by ovonovo