สำรวจความท้าทายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งระบบดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ

by administrator
40 views
1. ความท้าทายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อาคารสูง หรือแม้กระทั่งอาคารที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เราจะสำรวจความท้าทายที่เกิดขึ้นในการติดตั้งระบบดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ ต่อไปนี้

1. อาคารสูง

ความท้าทาย

การติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคารสูงมีความท้าทายเนื่องจากความแตกต่างในระดับความสูงของชั้นต่างๆ ที่ต้องใช้ระบบที่สามารถรักษาแรงกดดันที่ระดับความสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การมีเส้นทางหลบหนีที่ถูกต้องจากชั้นสูงลงมาชั้นต่ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาเพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน

ข้อมูลเฉพาะ

สำหรับทุก 10 เมตรของระดับความสูง แรงดันน้ำจะลดลงประมาณ 1 บาร์ แต่ถ้าเรามีอาคารสูงถึง 100 เมตร เราจะต้องเพิ่มแรงดันน้ำอีก 10 บาร์เพื่อรักษาแรงดันระดับพื้นดิน

อุปกรณ์ที่ควรใช้

เพื่อให้ระบบดับเพลิงมีประสิทธิภาพที่สูงสุดในอาคารสูง ควรใช้ปั๊ม Multistage ที่มาพร้อมวาล์วควบคุมแรงดันเพื่อให้มีแรงดันน้ำสม่ำเสมอทั่วทุกชั้น ระบบควบคุมควันเช่นพัดลมเพิ่มแรงดันสำหรับปล่องบันไดก็เป็นสิ่งสำคัญ

2.การติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคาร

2. อาคารด้านประวัติศาสตร์

ความท้าทาย

การติดตั้งระบบดับเพลิงในอาคารด้านประวัติศาสตร์มีความท้าทายเนื่องจากอาคารเหล่านี้มักมีโครงสร้างที่เก่าแก่และใช้วัสดุที่มีอายุการใช้งานนาน นอกจากนี้การติดตั้งระบบต่างๆ อาจจะมีข้อจำกัดเนื่องจากการรักษาสภาพของโครงสร้างที่มีประวัติศาสตร์

ข้อมูลเฉพาะ

ระบบดับเพลิงในอาคารด้านประวัติศาสตร์ควรไม่มีผลกระทบต่อมรดกทางสถาปัตยกรรมของอาคาร การเจาะหินหรือไม้โบราณอาจทำให้โครงสร้างอ่อนแอลง

อุปกรณ์ที่ควรใช้

เพื่อรักษาความสวยงามและความประเสริฐของอาคารประวัติศาสตร์ ควรใช้หัวฉีดสปริงเกอร์แบบฝัง รวมถึงระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สายเพื่อลดการเดินสายไฟที่อาจเป็นอันตราย

3. อาคารด้านอุตสาหกรรมและการผลิต

ความท้าทาย

อาคารที่ใช้เพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักร สารเคมี หรือกระบวนการการทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อมูลเฉพาะ

การประเมินความเสี่ยงจะช่วยกำหนดปริมาณเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น เครื่องจักรบางอย่างอาจต้องใช้ระบบดับเพลิงเฉพาะทางและติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัย

3. ระบบม่านน้ำ

อุปกรณ์ที่ควรใช้

เพื่อรักษาความปลอดภัยในอาคารอุตสาหกรรมและการผลิต ควรใช้เครื่องตรวจจับความร้อนเฉพาะจุดที่มีขีดจำกัดอุณหภูมิสูง ถังดับเพลิง Class D สำหรับเพลิงไหม้จากโลหะ และระบบม่านน้ำเพื่อการแยกพื้นที่ควันออกจากพื้นที่ปลอดภัย

4. ห้องเย็น

ความท้าทาย

การควบแน่นและการแช่แข็งส่งผลต่อการตอบสนองของระบบ

ข้อมูลเฉพาะ

ระบบเปียกไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเสี่ยงต่อการแช่แข็ง แม้แต่ระบบแห้งก็ต้องคำนึงถึงการควบแน่นด้วย

อุปกรณ์ที่ควรใช้

ท่อหุ้มฉนวน หัวฉีดสปริงเกลอร์แบบแห้งที่ขยายจากพื้นที่ร้อนไปยังพื้นที่เย็น อุปกรณ์ตรวจจับที่มีขีดจำกัดอุณหภูมิต่ำ

5. ศูนย์ข้อมูล

ความท้าทาย

การไหลเวียนของอากาศสูง ซึ่งสามารถกระจายควันไปทั่วห้องและส่งผลให้การตรวจจับล่าช้า แม้แต่การมีแหล่งจ่ายไฟสำรอง (UPS) ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ข้อมูลเฉพาะ

อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบเดิมอาจไม่มีประสิทธิภาพและระบบที่ใช้น้ำอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

อุปกรณ์ที่ควรใช้

ระบบตรวจจับควันแบบดูด (ASD) ที่จะเก็บตัวอย่างอากาศ ระบบล่วงหน้าแบบอินเตอร์ล็อคสองชั้นที่ช่วยลดการปล่อยน้ำโดยไม่ตั้งใจ

6. อุโมงค์ใต้ดิน

ความท้าทาย

ควันกระจายอย่างรวดเร็ว การอพยพที่ยากลำบาก และการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือที่ใช้เวลานาน

ข้อมูลจำเพาะ

ไฟสามารถลุกลามและปะทุได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพื้นที่จำกัด และยานพาหนะ (ในอุโมงค์) ก็อาจทำให้เกิดของเหลวไวไฟได้

อุปกรณ์ที่ควรใช้

สายเคเบิลตรวจจับความร้อนเชิงเส้นสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง เครื่องตรวจจับเปลวไฟและควันผ่านวิดีโอ ระบบสปริงเกอร์แบบน้ำทะลักเพื่อการปล่อยน้ำและดับไฟอย่างรวดเร็ว

7. สิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเลและนอกชายฝั่ง

ความท้าทาย

ความชื้นสูง การกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และพื้นที่อับอากาศ

ข้อมูลจำเพาะ

ส่วนประกอบต้องทนต่อความรุนแรงของสภาพแวดล้อมทางทะเล ในส่วนความเสี่ยงจากไฟไหม้สามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ ห้องเครื่องยนต์ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

อุปกรณ์ที่ควรใช้

ควรเป็นอุปกรณืที่มีส่วนประกอบสแตนเลสเกรดมารีนและระบบละอองน้ำสำหรับห้องเครื่องยนต์

4.พื้นที่ป่าหรือพื้นที่ห่างไกล

8. พื้นที่ป่าหรือพื้นที่ห่างไกล

ความท้าทาย

โครงสร้างพื้นฐานที่จำกัด การตอบสนองฉุกเฉินที่ช้า ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำเพาะ

แหล่งน้ำอาจอยู่ห่างไกลหรือไม่มีอยู่เลย ไฟสามารถลุกลามไปยังพืชพรรณโดยรอบได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ที่ควรใช้

ถังเก็บน้ำ ระบบตรวจจับอัคคีภัยทางอากาศโดยใช้โดรนหรือดาวเทียม

การติดตั้งระบบดับเพลิงในสถานที่พิเศษต้องพิจารณาความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมอย่างถี่ถ้วน เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบดับเพลิงทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีความท้าทายมาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo ovonovo
แหล่งรวมเนื้อหาที่มีความครอบคลุมทุกประเด็นเกี่ยวกับการปกป้องและความปลอดภัยในการทำงาน
ที่อัปเดทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณทันต่อเหตุการณ์  

ติดต่อเรา : [email protected]

@2023 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by ovonovo