Beam Detectors : อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ใช้งานและทำงานอย่างไร

by administrator
41 views
1. Beam Detectors

Beam Detectors เป็นอุปกรณ์พิเศษที่มีบทบาทสำคัญในด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการเฝ้าระวังในหลายสถานการณ์ต่างๆ แกนกลางของ Beam Detectors ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของลำแสงและสร้างสัญญาณออกมา สัญญาณเหล่านี้อาจเป็นเสียงเตือนหรือสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้เพื่อแจ้งเตือนหรือบ่งชี้สถานการณ์ต่างๆ

หลักการทำงานของ Beam Detectors

เริ่มต้นจากแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งมักเป็นตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด (IR) ที่จะส่งลำแสงออกไป ลำแสงนี้จะเคลื่อนที่ข้ามอากาศและไปยังเครื่องตรวจจับที่ตั้งอยู่ตรงข้าม หากลำแสงถูกกีดขวางหรือหยุดชะงักในลักษณะใดๆ เครื่องตรวจจับจะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงนี้และเปิดใช้งานเอาต์พุตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลัง Beam Detectors มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานหรือบำรุงรักษาระบบนี้ โดยปกติแล้ว มันทำงานบนหลักการของ ‘light obstruction’ ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

2. Emitter:Transmitter ส่วนนี้มีหน้าที่ผลิตแสง

Emitter/Transmitter

ส่วนนี้มีหน้าที่ผลิตแสง ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นแสงอินฟราเรด (IR) ที่ส่งลำแสงผ่านพื้นที่หรือทางเดินที่กำหนดไว้

4. Receiver ทำหน้าที่ตรวจสอบลำแสงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องส่งสัญญาณ

Receiver

หน่วยตรวจจับหลัก ทำหน้าที่ตรวจสอบลำแสงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องส่งสัญญาณ โดยมองหาการลดความเข้มของลำแสงอย่างมีนัยสำคัญ

3. Control Panelส่วนนี้เป็นสมองของระบบ รับสัญญาณจากเครื่องรับ

Control Panel

ส่วนนี้เป็นสมองของระบบ รับสัญญาณจากเครื่องรับ ประมวลผลข้อมูล และตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสม เช่น การกระตุ้นสัญญาณเตือน

6. Power Supply ต้องใช้แหล่งพลังงานที่มั่นคงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Power Supply

Beam Detectors ต้องใช้แหล่งพลังงานที่มั่นคงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบไฟฟ้าของอาคารหรือใช้แบตเตอรี่สำรอง

5. Alignment Toolsเครื่องส่งและตัวรับสัญญาณ

Alignment Tools

เครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์ช่วยจัดตำแหน่งในตัว Beam Detectors เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องส่งและตัวรับสัญญาณอยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์

Sensitivity Settings

คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับความไวของเครื่องตรวจจับได้ ซึ่งอาจจำเป็นในสภาพแวดล้อมที่อาจมีสิ่งกีดขวางเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เป็นอันตรายเกิดขึ้นเป็นประจำ

7.Beam Detectors ในระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

Beam Detectors มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ 

เนื่องจากมีความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่ใหญ่และสถานที่ที่สูงขึ้น เช่น พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ เช่น โกดังหรือห้องประชุม ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องตรวจจับควันแบบดั้งเดิมไม่เหมาะสมเนื่องจากขนาดและปริมาณอากาศที่มาก แต่ Beam Detectors สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในสถานที่ที่มีเพดานสูง เครื่องตรวจจับควันแบบจุดอาจไม่เหมาะสม แต่ Beam Detectors สามารถติดตั้งในจุดสูงสุดและตรงข้ามกันเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด

ข้อดีสำคัญของการใช้ Beam Detectors ในระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

คือ ความไวต่ออนุภาคที่บดบังแสง เช่น ควัน ซึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ควันสามารถขัดขวางลำแสงอินฟราเรด ซึ่งจะส่งสัญญาณถึงอันตรายจากไฟไหม้ นอกจากนี้ Beam Detectors สมัยใหม่สามารถรวมเข้ากับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยได้อย่างง่ายดาย โดยให้การควบคุมและการตรวจสอบจากส่วนกลาง เมื่อเปิดใช้งาน Beam Detectors ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสามารถส่งสัญญาณเตือน สปริงเกอร์ หรือการตอบสนองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ด้วยความไวที่สามารถปรับได้และความสามารถในการประมวลผลขั้นสูง Beam Detectors จึงสามารถลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น การที่นกบินผ่านมาขัดขวางอย่างกะทันหันแต่สั้นๆ อาจไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน ในขณะที่ควันไฟจะทำให้เกิดสัญญาณเตือนทันที

Beam Detectors เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในหลายสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานในสถานที่ที่มีความสูงและขนาดใหญ่ เข้าใจกลไกการทำงานและส่วนประกอบของ Beam Detectors จะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งานและประโยชน์ของอุปกรณ์นี้ได้อย่างชัดเจนและมั่นใจในความปลอดภัยในสถานที่ของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo ovonovo
แหล่งรวมเนื้อหาที่มีความครอบคลุมทุกประเด็นเกี่ยวกับการปกป้องและความปลอดภัยในการทำงาน
ที่อัปเดทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณทันต่อเหตุการณ์  

ติดต่อเรา : [email protected]

@2023 – PenciDesign. All Right Reserved. Designed and Developed by ovonovo